Nahravam obsah ....
Kurzy malovania
pod vedenim Jarky Istokovej
Rozvrh hodin
„Výtvarný kurz OBRAZY S PRÍBEHOM od 6 rokov po vekový strop je forma relaxu ART TERAPIA a prevedenia umeleckým svetom aj pre tých, ktorý o sebe tvrdia, že nevedia maľovať a vytvoriť nič oku lahodiace. Kurz prebieha v pravidelných mesačných cykloch (resp. možnosť aj jednotlivých hodín). Pre deti každá hodina je vedená v určenej téme, ktorou sa nesie celý námet, príbeh a priebeh danej hodiny.
V kurze pre dospelých a nás ostatných témy nie sú striktne dané, v závislosti od aktuálnej nálady, predstavy dospelých tvorcov sa volí námet na maľbu (u každého individuálne).
Takisto je možnosť individuálneho kurzu maľovania (miesto a čas určenia podľa dohovoru).
Nezabudnite na dobrú náladu a úsmev (všetko ostatné, t.j. materiál, plátna, farby a pod. bude na kurze pripravené pre Vás, vrátane malého nápojového resp. sladkého osvieženia).“
V ponuke nájdete aj kreatívne workshopy ako RODINNÉ MAĽOVANIA alebo POĎME TVORIŤ AKO RODINA (spolupráca dieťa a rodič/resp. starý rodič), UROB SI SVOJU VIANOČNÚ DEKORÁCIU alebo MAĽOVANIE POD HOLÝM NEBOM (v sezónne od mája do septembra) na rôznych miestach v časovom rozmedzí raz mesačne (trvanie cca 2 hod.). Aktuálne témy workshopov a termíny nájdete v rozvrhu.
Nahratie rozvrhu hodin ................